Wprowadzenie

Uprawy drzew szybkorosnącychWierzymy, że przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój oraz odpowiedzialność za środowisko mogą być z sukcesem łączone. Spółka Verbava jest wiodącym dostawcą zrębków drzewnych z rolniczych plantacji roślin energetycznych w Europie Środkowej. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie produkcji biomasy drzewnej, począwszy od etapu finansowania projektu, przez założenie plantacji aż do zakupu surowca:

  • nabycie lub dzierżawa odpowiedniego terenu rolnego
  • zabezpieczenie finansowania dla całego przedsięwzięcia
  • konsultacje prawne
  • kompleksowe przygotowanie procesu sadzenia roślin
  • sadzenie oraz bieżąca pielęgnacja plantacji
  • zabezpieczenie procesu zbiorów
  • nabycie zrębków drzewnych oraz ich dostarczenie do klientów końcowych


Co więcej, nasze działania przewidują zaangażowanie coraz szerszej grupy inwestorów zainteresowanych pomnażaniem kapitału w atrakcyjnym i obiecującym obszarze odnawialnych źródeł energii. Współpracujemy ponadto z właścicielami terenów rolnych zainteresowanymi zwiększaniem swoich aktywów inwestycyjnych. Poszukujemy obecnie nieruchomości rolnej przeznaczonej na sprzedaż lub długoterminową dzierżawę, jak także gotowi jesteśmy nabyć całe gospodarstwa odpowiadające specyfice naszej branży.

Z areałem naszych własnych plantacji przekraczającym 750 ha, doświadczeniem, know-how, bazą sadzonek oraz rozbudowanym zapleczem produkcyjnym, jesteśmy jednym z wiodących przedsiębiorstw w obszarze upraw biomasy drzewnej w Europie Środkowej.

Nasze cele osiągamy przez funkcjonowanie spółek zależnych:
Wood Capital – produkcja sadzonek, plantacje drzew energetycznych
Biomass Trading
– handel i obrót biomasą
Suhox
– zakup oraz własność terenów rolnych, handel nieruchomościami rolnymi oraz leśnymi

SuhoxWoodcapitalBiomassTrading

Możliwie najszersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii stanowi kluczową strategię rozwoju światowej energetyki. Naszym nadrzędnym celem i wizją jest przede wszystkim zrównoważony rozwój.

Verbava. Razem osiągniemy szybszy wzrost.