Nasza filozofia

Uprawy roślin energetycznychZasoby naturalne nie mogą być bez końca wykorzystywane w sposób, który często widzimy obecnie. Przepisy prawne obejmujące zarówno cele gospodarcze oraz środowisko mogą być z powodzeniem łączone, co będzie szczególnie ważne w przyszłości. Nasza wizja jest zrównoważony rozwój dzięki wykorzystaniu technologii przyjaznych środowisku oraz odnawialnych źródeł energii. Nasza strategia to działanie we współpracy z inwestorami oraz właścicielami terenów rolnych - przy jednoczesnym dostrzeżeniu ich wkładu - szczególnie w odniesieniu ich do środowiska. Wszystko po to, by w pełni wykorzystać jedno z najbardziej odnawialnych źródeł energii jakim są szybkorosnące rośliny drzewne.

Dzięki strategicznemu partnerstwu z właścicielami nieruchomości rolnych oraz inwestorami, jesteśmy w stanie wzmocnić naszą pozycję w całej Europie Środkowej oraz w pełni wykorzystać pojawiające się możliwości dzięki dostępowi do nowych technologii oraz wypełnianiu wymagań środowiskowych. Na całym świecie obserwuje się wzrost zapotrzebowania na biomasę, zrębki drzewne oraz przyjazne środowisku metody produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Odpowiedzialne społecznie działania na polu produkcji drzewnej mogą pomóc nam w przyszłości zredukować uzależnienie gospodarki od nieodnawialnych surowców energetycznych, w tym także od naturalnych zasobów leśnych. Co dobre dla nas, jest także pożyteczne dla natury.

Uprawy roślin energetycznych

Produkcja biomasy, przetwarzanie i wykorzystanie jej dla potrzeb produkcji energii jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów energetyki odnawialnej w Europie. Dyrektywy Unii Europejskiej stanowią dodatkowe wsparcie potencjału biomasy. Jesteśmy świadomi jak wiele pozostaje do zrobienia w obszarze wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Republice Czeskiej, jak też w innych krajach naszego funkcjonowania, szczególnie względem krajów wysokorozwiniętych. To właśnie nasze wyzwanie na przyszłość.

Wierzymy że wspieranie odnawialnych źródeł energii jest nie tylko właściwym działaniem, ale także świetną szansą inwestycyjną. To wręcz inwestycja w przyszłość.

Verbava. Nowe technologie, nowe możliwości.