O nas

Verbava to młoda, dynamicznie rozwijająca się spółka, która już po kilku latach po utworzeniu jest ważnym podmiotem w obszarze produkcji zrębek drzewnych w regionie Europy Środkowej.

Topol2009

 • powstanie pomysłu inwestycji w produkcję biomasy

2010

 • przygotowanie przedsięwzięcia
 • nabycie w drodze przetargu szkółek leśnych po rozpadzie spółki CE Wood
 • nabycie pierwszych gruntów rolnych z myślą własnych plantacjach
 • przygotowanie terenów dla potrzeb upraw założonych w 2011 roku

2011

 • obsadzenie pierwszych 75 ha w Republice Czeskiej
 • otwarcie spółek zależnych na Słowacji oraz Ukrainie
 • nabycie kolejnych gruntów rolnych w krajach funkcjonowania grupy firm
 • przygotowanie terenów dla potrzeb upraw założonych w 2012 roku

2012

 • obsadzenie kolejnych 130 ha w Republice Czeskiej
 • otwarcie spółki zależnej w Polsce
 • nabycie kolejnych gruntów rolnych w krajach funkcjonowania grupy firm
 • przygotowanie terenów dla potrzeb upraw założonych w 2013 roku

2013

 • obsadzenie kolejnych 650 ha we wszystkich krajach funkcjonowania grupy firm

 

Verbava jako spółka macierzysta zarządza i kontroluje Wood Capital (spółka odpowiedzialna za uprawę roślin drzewiastych) oraz Biomass Trading (handel i obrót biomasą), a ponadto posiada swoje oddziały na Słowacji, w Polsce oraz na Ukrainie. Spółka zależna Suhox zajmuje się nabywaniem terenów rolnych w Republice Czeskiej, Słowacji, Polsce oraz na Ukrainie.

Naszym bezpośrednim celem jest tak wzmocnić naszą pozycję, by stać się jednym z najbardziej znaczących dostawców zrębek drzewnych z plantacji o krótkiej rotacji w krajach naszego funkcjonowania, głównie dzięki współpracy z inwestorami oraz właścicielami terenów rolnych. Nasz cel długoterminowy obejmuje nie tylko inwestycje w odnawialne źródła energii, ale ponadto zrównoważony rozwój oraz odpowiedzialne podejście dla wykorzystania dostępnych zasobów i nowych technologii.

Podstawy wykorzystania odmian drzew energetycznych jako źródła energii odnawialnej zostały ustanowione w Stanach Zjednoczonych w latach 80’ XX wieku. W szczególności skupiono się na tak zwanych topolach Japońskich, których wymagania są zbieżne ze specyfiką strefy klimatycznej w której zostały wykorzystane. Gatunki drzew energetycznych od początku charakteryzowały się wysokim plonem biomasy ponad powierzchnią gruntu oraz wysoką wartością opałową. Wkrótce po tym lokalni inwestorzy dostrzegli olbrzymi potencjał w nowych, tak mało znanych obszarach działalności biznesowej.

Teren objęty plantacjami drzew energetycznych w Republice Czeskiej jest bardzo mały, szczególnie w porównaniu do krajów Europy Północnej. Niemniej jednak wykorzystanie odnawialnych źródeł energii nabrało dynamiki a w niedalekiej przyszłości oczekuje się jeszcze większego ożywienia tego rynku.

Jesteśmy przekonani, że promocja zrównoważonego rozwoju jest właściwą kwestią, której warto poświęcić uwagę, również ze względu na wynikające z niej nowe obszary działalności biznesowej. Gdziekolwiek w tym względzie pojawi się szansa na inwestycje, my także tam będziemy.

Verbava. Podejmujemy odpowiedzialne plany na przyszłość.